Home » Private Equity and Venture Capital Professionals in China


 Private Equity and Venture Capital Professionals in China

Chang Xiaogang, Chen Tianqiao, Chen Yixi, Coco Chu, Eric Huet, Fred Hu, Geoffrey Xu, Hong Fang Song, Jeffrey Li, Jenny Lee, Jianfang Cheng, Jiyuan Louis Li, Jun Lu, Li Qiang, Liu Zhenfeng, Maggie Wang, Peter Zhang, Rengao Qian, Ruopeng Liu, Shengju Lu, Simone Song, Sun Weijie, Tianqiao Chen, Tony Xia, Wang Kunxiao, Wang Xizhi, Wang Yinping, Weiguo Zhao, Weihang Zhu, Weijian Shan, Xianfeng Zhao, Xiangyu Ouyang, Xue Feng, Xue Wenye, YT Jia, Ye Jianming, Yu Bing, Zhang Jinrun, Zhang Zhiyong, Zhiqiang Lu, Zuo Zongshen,| Full List - Venture Capital and Private Equity Professionals from China

For a complete list of venture capital and private equity Professionals from China, make sure to check our Chinese Investors Directory.

sinabeat cover 2017


|About Us

SinaBeat Rubenstein
SinaBeat.com provides insight, analysis and research on private investors from China since 2012.

We cover Private Equity, Venture Capital, Real Estate and Institutional Investors from China, Hong Kong and Macau.

Our Chinese Investors Directory can be used as a reliable source on information about investors from China.|Subscribe to mailing list

Enter your email address:Careers  |  Sponsorship |  Sitemap |  Investment Professionals  |  Investment Firms  |  Terms  |  Privacy Policy

Copyright 2007 - 2017     SinaBeat.com

Follow us: RSS  |   SinaBeat on Twitter  |   SinaBeat on Facebook  |   SinaBeat on Google+  |   SinaBeat on LinkedIn